ตรวจสารโลหะหนักในร่างกาย

  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการได้รับสัมผัสโลหะที่เป็นอันตรายของบุคคล เช่น ตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม
  • สามารถช่วยวินิจฉัยและรักษาความเป็นพิษของโลหะหนัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและอาการต่างๆ มากมาย
  • ช่วยให้ตรวจพบการสัมผัสโลหะที่เป็นพิษได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพในระยะยาวได้
  • ให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาแผนการรักษาตามเป้าหมายและติดตามความคืบหน้า
  • วางแผนการรักษาเฉพาะที่และติดตามผลการรักษา สามารถใช้ประเมินประสิทธิภาพของการรักษาพิษของโลหะหนักได้
package
ครั้งละ
benefits

toxic metal

3,999
ตรวจโลหะเป็นพิษทางปัสสาวะ 9 ชนิด

โปรแกรมตรวจหาสารโลหะหนักในร่างกาย

บทความ

เคล็ดลับและเทคนิคจากแพทย์ของเรา ที่คนส่วนใหญ่สนใจ
ดูบทความทั้งหมด
No items found.
เราอยากให้คุณดูดี และรู้สึกดีทุกวัน
เรามีทรีตเมนต์หลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของคุณ ตั้งแต่การดูแลผิวไปจนถึงโภชนาการ เรามีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้คุณรู้สึกดีที่สุด